Fonecta Oy:n tai muun Fonectan Oy:n konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa oleva tukihenkilö (jäljempänä Fonecta) ottaa etäyhteyden asiakkaan tietojärjestelmään asiakkaan pyynnöstä TeamViewer-etäyhteysohjelmistolla (jäljempänä TeamViewer).

Pyytämällä Fonectaa ottamaan etäyhteyden TeamViewerilla tietojärjestelmäänne asiakas osoittaa ymmärtäneensä ja hyväksyneensä nämä ehdot ja niiden sisältämän vastuunrajoituksen. Mikäli asiakas ei hyväksy näitä ehtoja, asiakkaan ei tule pyytää Fonectaa luomaan etäyhteyttä tietojärjestelmäänne TeamViewerin avulla.

Fonectan muodostaman etäyhteyden käyttö ei edellytä asiakkaan puolelta erillistä sopimusta TeamViewerin osalta. TeamViewer on TeamViewer GmbH:n ja/tai sen lisensoijien omaisuutta. Asiakkaan hankkiessa käyttö- tai muita oikeuksia (esim. mahdollinen takuu ja ylläpito) TeamVieweriin, perustuvat nämä oikeudet asiakkaan ja TeamViewer GmbH:n väliseen sopimukseen. TeamViewerin muussa käytössä asiakkaan tulee kääntyä TeamViewer GmbH:n puoleen.

Fonecta ei vastaa asiakkaalle TeamViewer GmbH:lta peräisin olevista tiedoista tai materiaalista (mukaan lukien TeamViewer), eikä tällaisten tietojen tai materiaalin tekijänoikeuksia, muita immateriaalioikeuksia, hyvää tapaa tai lain säännöksiä loukkaavasta sisällöstä.

Koska TeamViewer ei ole Fonectan tuote, Fonecta ei anna TeamViewerin toiminnasta, laadusta, ylläpidosta taikka TeamViewerista tai sen käytöstä johtuvista mahdollisista vahingoista mitään sitoumuksia. Fonecta ei vastaa asiakkaalle eikä kolmannelle osapuolelle 1TeamViewerissa ilmenevistä tai sen aiheuttamista teknisistä vioista tai vahingoista, katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aihetutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista; 2TeamVierin käytöstä johtuvasta tietojen tai tiedostojen muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista; eikä 3TeamViewerin mahdollisesti sisältämien haitallisten ohjelmien tai virheellisen sisällön mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Asiakas hyväksyy sen, että Fonecta suorittaa etäyhteyden aikana seuraavia toimenpiteitä:

  • Laitteen, järjestelmän ja asennettujen ohjelmistojen etäkäyttö
  • Tarvittaessa laitteen uudelleenkäynnistys, virranhallinta sekä etäyhteyden uudelleenluonti
  • Asiakkaan ostaman palvelun käyttö asiakkaan tunnuksilla, mikäli työtehtävä tätä vaatii
  • Muut työtehtävän vaatimat toimenpiteet

Fonecta käyttää etäyhteyden aikana saatuja tietoja ainoastaan työtehtävän vaatimiin tarkoituksiin, eikä Fonecta käytä etäyhteyden päätyttyä tietoja muihin tarkoituksiin, tai muuten säilytä, tai luovuta tietoja eteenpäin.

Hyväksymällä etäyhteyden asiakas hyväksyy siitä koituvat mahdolliset kustannukset, ja nämä ehdot sekä sitoutuu noudattamaan niitä.